Kosten lidmaatschap

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP VAN DE NVF?

“De basis contributie bedraagt € 1.643,- per jaar voor elk lid t/m 1,0 FTE. Voor kantoren met meer dan 1 FTE wordt deze basiscontributie verhoogd met € 103,- vermenigvuldigd met het totaal aantal FTE’s (tot 1 decimaal achter de komma) met een maximum van 15 FTE. Hierdoor is de maximale contributie € 3.193,- indien een lid 15 of meer FTE heeft. De kosten van de weblink zijn vanaf dan standaard inbegrepen in de contributie”. Hierop zal jaarlijks een indexering plaatsvinden.

Uw belangen, onze missie.