Kosten lidmaatschap

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP VAN DE NVF?

Nieuwe leden die niet eerder lid zijn geweest van de NVF, betalen tot en met 31 december in het jaar van toetreding geen contributie. Vanaf 1 januari na het jaar van toetreding is jaarlijks contributie verschuldigd. Deze is afhankelijk van het aantal fte’s, zoals vermeld op de AFM-factuur in het jaar voorafgaand aan het contributiejaar, en bedraagt voor 2017:

 

Klasse 1:  0,0  t/m  1,0 fte    € 1.500,-
Klasse 2:  1,1  t/m  2,0 fte    € 1.650,-
Klasse 3:  2,1  t/m  3,0 fte    € 1.800,-

 

Klasse 4:    3,1  t/m 11,0  fte    € 2.000,-
Klasse 5:  11,1  t/m 21,0  fte    € 2.350,-
Klasse 6:  21,1  of meer    fte   € 2.750,-

Uw belangen, onze missie.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze diensten?