Voor consumenten

VOOR CONSUMENTEN

Om uw belangen als consument zo goed mogelijk te behartigen, moeten onze leden aan enkele voorwaarden voldoen. Wat deze voorwaarden inhouden, vindt u hieronder.

GEDRAGSCODE

De NVF hanteert een gedragscode die haar leden ondertekenen. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven dat een NVF-lid naar eer en geweten handelt, het belang van een cliënt boven dat van zichzelf stelt en dat uitgaande informatie, adviezen of reclameuitingen nooit misleidend of onjuist zijn.

TOEZICHT

De advisering en/of bemiddeling in consumentenkrediet is uitsluitend toegestaan als een financieel dienstverlener beschikt over de juiste vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunning is daarom ook verplicht voor het lidmaatschap van de NVF. Op de website van de AFM kunt u nagaan of een financieel dienstverlener in het bezit is van deze vereiste vergunning.

GESCHILLEN- EN KLACHTENPROCEDURE

Ondanks alle goede zorgen van een NVF-lid, kan er toch eens iets mis gaan bij de advisering en/of bemiddeling van een lening. Is de betreffende financieel dienstverlener lid van de NVF, dan helpen wij u bij het graag bij het oplossen van geschillen en misverstanden.

COLLEGE VAN BEROEP

Het College van Beroep kan op verzoek van het bestuur een onderzoek instellen, en beslist tevens bij geschillen en klachten tussen het bestuur en leden. Ons College van Beroep bestaat uit tenminste drie leden. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordrachten, opgemaakt door het bestuur. Uitspraken zijn bindend voor de betrokken partijen. Het College van Beroep is bevoegd tuchtrechtelijke maatregelen, die kunnen bestaan uit een waarschuwing, berisping, schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap, al dan niet in combinatie met geldboeten.

Het College van Beroep dient als beroepsinstantie voor beslissingen van het bestuur bij:

  • Geschillen en klachten tussen leden onderling
  • Derden en leden, handelend in de uitoefening van hun beroep
  • Ontzetting uit het lidmaatschap
  • Een maatregel van het bestuur tegen een lid
  • Niet-toelating als lid van de vereniging
Zoek uw NVF adviseur