Over de NVF

OVER DE NVF

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars (NVF) is een vereniging die ten doel heeft het bevorderen van de beroepsuitoefening in het algemeen en het behartigen van de belangen van haar bedrijfsmatige leden, in het bijzonder op het gebied van professionele advisering en/of bemiddeling in consumptief krediet, mede met het oog op het op de leden uit te oefenen toezicht van overheidswege. De vereniging is opgericht in 1976 en vertegenwoordigt momenteel circa 80% van het totaal uitstaande saldo dat via kredietadviseurs en- bemiddelaars tot stand komt.

Bent u adviseur en/of bemiddelaar in consumptief krediet? Dan vindt u in ons een sterke partner. Als branchevereniging hebben wij als doel het bevorderen van de beroepsuitoefening in het algemeen en het behartigen van úw belangen.

Bestuur NVF per 2021:
J.J. (Johan) van den Brink, vice-voorziter
A.J. (André) Smink, penningmeester
K.J. (Klaas-Jan) Dantuma, secretaris
J.A.H.  (John) Heijen, bestuurslid
M.J. (Maaike) Heintz bestuurslid

Uw belangen, onze missie.